DOMŮ  |  TIRÁŽ  |  KONTAKT  |  MAPA STRÁNEK  |  PŘIHLÁSENÍ
Vinonaut / regiony
de/cz


Střední Porýní (Mittelrhein) patří se svými 461 hektary k nejmenším německým vinařským regionům. Oblast navazuje na jihu, u města Bingen, na Rheingau a táhne se podél Rýna zhruba 120 kilometrů směrem na sever až před brány Bonnu, bývalého hlavního města SRN. Jižní část tohoto rýnského údolí mezi Bingenem a Koblenzem byla v roce 2002 zapsána na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Tato fascinující říční krajina lemovaná čtyřiceti hrady a zámky tvořila základ pro tzv. „rýnskou romantiku“ („Rheinromantik“), u jejíhož zrodu stály mj. obrazy známého anglického malíře Williama Turnera.
Hlavní charakteristikou místního jedinečného terroiru jsou strmé břidlicové svahy, na kterých roste ze 70 % Riesling (Ryzlink rýnský); odrůda, která zde nachází ideální podmínky. Místy extrémní svažitost zdejších vinic je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících příznivé mikroklima, které navzdory severní poloze regionu zaručuje vyzrálost hroznů. Dominantní břidlicové podloží dodává místním ryzlinkům charakteristický projev založený na jemném, delikátním buketu, svěží kyselince, elegantní mineralitě a žlutém ovoci (citron, broskev). Pro tato velmi charakteristická vína se v němčině vžil výraz „Schieferrieslinge“, „břidlicové ryzlinky“.

Strmé svahy, tak prospěšné pro růst révy a charakter vína, znamenají na druhé straně pro vinaře nemalou komplikaci. Práce v těchto vinohradech je nesmírně náročná, fyzicky, technicky i finančně. Mechanizační systémy, které by zvýšily efektivitu hospodaření, jsou nesmírně drahé, takže si je málokterý vinař může dovolit. Vína, která pocházejí z těchto vinic, musí dosáhnout určitou cenu, aby práce vinaře zůstala rentabilní. To se daří jen částečně, spousta vinařů tak hospodaří na hranici rentability nebo může mít výrobu vína pouze jako vedlejší činnost. Z těchto důvodů je Střední Porýní jediný německý vinařský region, v němž došlo k masivní redukci ploch osazených vinnou révou, z 1300 hektarů v roce 1956 na aktuálních 461 hektarům. Tento negativní trend mohl být v posledních letech díky různým iniciativám a angažmá mladé generace motivovaných vinařů naštěstí zastaven. Mezi významné vinice patří Bacharacher Wolfshöhle, Bacharacher Hahn, Bacharacher Posten, Steeger St. Jost, Oberweseler Oelsberg, Bopparder Hamm Mandelstein, Engehöller Bernstein. Více k charakteristikám těchto vinic v německém jazyce zde:

www.vdp.de/de/klassifikation/die-lagen/mittelrhein

S využitím zdroje: www.mittelrhein-weinfuehrer.de